Światowa Fundacja Zdrowie-Rozum-SerceFundacja nie prowadzi stacjonarnego biura. W celu umówienia spotkania uprzejmie prosimy o wcześniejszy kontakt e-mailowy lub telefoniczny.


Adres korespondencyjny: ul. Św. Wincentego 112/59, 03-291 Warszawa
Telefon: +48 501 010 468
E-mail: biuro@swiatowafundacja-zrs.pl
Internet: www.swiatowafundacja-zrs.pl


Rachunek bankowy:
Idea Bank S.A.
26 1950 0001 2006 0454 6818 0002


Dane rejestrowe:
Adres rejestrowy: ul. Św. Wincentego 112/59, 03-291 Warszawa
KRS: 0000140948
Regon: 012141553
NIP: 524-18-36-547
Rejestr: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego